دستاوردها - واحد صنعتی نمونه استان مرکزی

واحد صنعتی نمونه استان مرکزی


توضیحات achivements

شرکت پوسان، در جشن بزرگداشت روز صنعت و معدن استان مرکزی که در اراک برگزار شد، موفق به دریافت تندیس واحد صنعتی نمونه استان مرکزی، در سال 1397 گردید.

سال

دریافت تندیس


1397

ارائه دهنده

تندیس


وزارت صنایع و معادن استان مرکزی