آزمایشگاه ما

تضمین کیفیت

  • آنالیز جامع و کامل و کنترل تمام فرایندها در آزمایشگاه پوسان ، کیفیت محصول نهایی را تضمین می کند.
  • در شرکت پوسان تمام فرایندها ،  از ورود مواد خام (گندم) به کارخانه تا محصول نهایی (آرد گندم)، به صورت مداوم پایش و کنترل می شود.
  • ما پیوسته آزمون ها و روشهای کنترل کیفیت را در آزمایشگاه پوسان به روز نموده و  به منظور تضمین و دستیابی به بهترین کیفیت و بالاترین سطح سلامت در محصول نهایی ، از  تکنولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته  بهره می گیریم .  

خدمات آزمایشگاه پوسان

آزمایشگاه شرکت پوسان  به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و همچنین آزمایشگاه مجاز سازمان غذا و دارو فعالیت نموده و خدمات مختلفی

به صنایع مصرف کننده آرد و سازمانها ارائه می دهد :

  • انجام کلیه آزمایشهای شیمیایی و میکروبی آرد شامل : اندازه گیری رطوبت ، پروتئین ، گلوتن، اندازه ذرات ، خاکستر ، نشاسته آسیب دیده ، فالینگ نامبر،PH ، اسیدیته و آزمون های میکروبی : کپک مخمر ، میکروارگانیسم ها و شمارش کلی میکروارگانیسم ها
  • انجام کلیه آزمون های سبوس گندم شامل : اندازه گیری خاکستر، فیبر ، خاکستر نامحلول
  • آنالیز گندم : اندازه گیری افت مفید و غیر مفید ، رطوبت ، هکتولیتر ، عدد زلنی ، گلوتن ، عدد فالینگ
  • تولید آرد با ویژگی های درخواستی مشتری و ارائه برگ آنالیز

خط مشی کیفیت آزمایشگاه پوسان

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار