دستاوردها - گواهی نامه واحد برتر صنایع غذایی

گواهی نامه واحد برتر صنایع غذایی


توضیحات achivements

کسب گواهی نامه واحد برتر صنایع غذایی،  صنعت و معدن، بر پایه معیارهای کارگر، توسط شرکت پوسان، در جشنواره بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، در سال 1397

سال

دریافت گواهینامه


1397

ارائه دهنده

گواهینامه


وزارت صنایع و معادن